Ülkemizde son zamanlarda yapılan arkeolojik kazı
çalışmalarında oldukça önemli eserler karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Karedeniz hiç bozulmamış şekilde antik yunan döneminden kalma bir gemi bulunmuştu. Bu
sefer de Ordu’da yer alan Ordu Kurul Kalesi’nde oldukça önemli tarihi eserler
ortaya çıktı. Çıkan tarihi eserlere gelecek olursak Apollon Heykeli, bronz
Herme
ve kartal figürü, sarmaşık bezemeli boğa figürü, bronz kapı anahtarları,
at figürü, onyx taşından yapılan başı örtülü kadın kolyesi, balta, ok, mızrak
uçları, pişmiş topraktan yapılmış kandil kapları, yine pişmiş topraktan yapılan
testiler, kum taşı gülle ve sikkeler ortaya çıkarıldı.


Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Süleyman Yücel Şenyurt, Kurul Kalesi’nin Helenistik dönemin en güçlü alanlardan
biri olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Şenyurt, Kurul Kalesi’nin en güçlü yerleşim
evresinin M.Ö. 120-63 yılları arasında hüküm sürmüş Pontos kralı VI.
Mithradates
döneminde tarihlendiğini kaydetti. Bazı buluntular yoluyla
değerlendirildiğinde Kurul’daki yerleşim tarihinin bu kralın döneminden yüz yıl
daha önceye dayandığını vurgulayan Prof. Dr. Şenyurt, “Makedonyalı İskender’in
ölümünün ardından başlayan Helenistik dönemin Anadolu’daki en önemli
krallarından biri olan VI. Mithradates, Roma’nın en büyük düşmanlarından biri
olmanın yanı sıra yayılmacı Roma istilası karşısında durabilen Anadolu
krallarının da başında gelmekteydi. Kurul’daki yerleşimin dikkat çekici tarafı
ise askeri amaçlı taşıdığı fonksiyonun yanı sıra taşıdığı kültsel fonksiyon.
Kibele, Dionysos, Apollon, Herme, Pan gibi bronz heykeller bunun kanıtlarıdır”
dedi.

Ortaya çıkan bu eserler önümüzdeki senelerde sergileneceğini
de belirtelim. Umarız bu çalışmalar tüm hızıyla devam eder ve Türkiye'nin
tarihine daha yakından bakma şansına erişmiş oluruz.